صفحه اصلی / نرم افزار فرمت

نرم افزار فرمت

اطلاعات هارد خود را بدون قابلیت بازگردانی حذف کنید + دانلود

اطلاعات هارد خود را بدون قابلیت بازگردانی حذف کنید + دانلود

اطلاعات هارد خود را بدون قابلیت بازگردانی حذف کنید + دانلود به گزارش اورژانس IT بزار فرمت کردن دیسک که به طور پیشفرض در ویندوز وجود دارد نمی تواند اطلاعات هارد دیسک ها و فلش مموری ها را برای همیشه و بدون قابلیت بازگردانی پاک کند.برای این منظور نرم افزاری به …

مشاهده بیشتر »